Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

21:32
Jak się pochyli to trudno zapomnieć.
Ciekawe czy robi to świadomie i specjalnie. 
Znam tylko uczucie kontrolowanej rezygnacji. 
Mam nadzieję że to czemuś służy.

19:33
Atrakcje wolnych popołudni 
Dwuipółgodzinne leżenie w wannie. 
Ciekawe jak to wpływa na organizm

January 31 2020

23:31
Rozmawiając z kimś unikaj łączenia zwrotów:
"Muszę już iść, mam rozmowę!"
"Dobrej nocy jak coś to pisz! Bede wspierać!"
21:06

"Dotyk (haptyka) - którego doświadczamy i którym obdarzamy, stwarza relację bliskości, akceptacji, konstytuuje poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Zjawisko daktylofobii, które pojawiło się w XVIII wieku za sprawą epidemii szerzących się w Europie, gdy zaczęto unikać dotykania drugiego człowieka, traktując go jako źródło zarazy roznoszonej przez dotyk, w tej chwili osiągnęło rozmiar histerii społecznej generowanej przez media. Ksiądz, nauczyciel, rodzony ojciec są stygmatyzowani jako a priori stosujący "zły dotyk"; kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem lub powierzchnią, której dotykał, wymaga użycia płynu aseptycznego, rękawiczek, maseczki, kwarantanny, a najlepiej po prostu zaniechania, jeśli nie chcemy umrzeć w męczarniach z powodu wirusa Eboli, AIDS, ludzkiej, ptasiej czy świńskiej grypy. Bezpieczny styl życia zakłada niedotykanie i uporczywe odkażanie, wyjaławianie rąk. Kultura hands-off, antydotykowy styl życia, pozbawia nas tych fundamentalnych dla naszego samopoczucia, rozwoju i funkcjonowania jakości. Kathleen Keating, pielęgniarka i psychoterapeutka w swojej książce "Mała księga uścisków" przekonuje, że: "Dotyk jest nie tylko miły. Jest potrzebny. Badania naukowe potwierdzają trafność przekonania, że stymulacja przez dotyk jest absolutnie konieczna do naszego dobrego samopoczucia fizycznego oraz emocjonalnego.

Dotyk terapeutyczny, uznany za istotny środek leczniczy, wchodzi obecnie w zakres szkolenia pielęgniarek w kilkunastu wielkich ośrodkach medycznych. Wykorzystywany jest m. in. jako środek pomocniczy przy uśmierzaniu bólu, łagodzeniu depresji i lęku, wzmaganiu woli życia, a także wspomaganiu wzrostu i rozwoju u niemowląt pozbawionych wcześniej doznań dotyku w inkubatorze.

Różnorodne eksperymenty wykazały, że dotyk może: poprawić nasze odczucia o sobie samym oraz o swoim otoczeniu; mieć pozytywny wpływ na rozwój umiejętności mowy u dzieci oraz na ich iloraz inteligencji; powodować mierzalne zmiany fizjologiczne u dotykającego i dotykanego.

Nie ma lepszego i bardziej nośnego sposobu wyrażenia wsparcia, bliskości, zrozumienia i akceptacji niż poprzez dotyk. Ksiądz Jan Kaczkowski w rozmowie, którą prowadził z perspektywy przykutego do łózka chorego kilka dni po neurologicznej operacji usunięcia glejaka mózgu, stwierdził: "Nie doceniamy zwykłej bliskości, przytulania, głaskania - często patrzymy na tego rodzaju gesty podejrzliwie, także w Kościele. Dziś zbyt często wszystko kojarzy się nam seksualnie. Zupełnie niepotrzebnie. Przytulanie jest cudowne, jest słodkie. Mówiłem kiedyś kazanie o przytulaniu, czyli o tym, jak się przygotować na najtrudniejsze momenty w życiu. Mówię absolutnie poważnie - przytulanie i tego rodzaju czułe gesty okazują się tu bardzo pomocne. Kłopot w tym, że my nie tylko ich nie doceniamy, ale często nie potrafimy ich okazywać. Bliskości nie można się nauczyć, nie ćwicząc jej".

Agnieszka Janiak, "Sztuka współbycia".

January 30 2020

20:06
"Nie można trwać długo w sytuacji upokorzenia, nie ponosząc kosztów.
Z sytuacji najgłębszego nawet upokorzenia można się wydobyć".
Reposted byuumlaut0
10:32
"Człowiekowi, który doświadczył bliskości, łatwiej się żyje, choruje, umiera".
Reposted bypyotrus pyotrus

January 29 2020

19:07
Akt, zwany potocznie posiadaniem kobiety, nie jest w istocie wcale posiadaniem; dopełniając go, nie osiąga się wcale tego, za czym się tęskniło, to jest posiadanie pozorne — zabija ono tylko nasze pragnienia, przytępia naszą ochotę na to, co chcielibyśmy mieć, ale wcale nam tego nie daje. W jakiż więc sposób można posiąść kobietę naprawdę, najpełniej? Sposobu takiego nie było i w tym zawierał się właśnie cały tragizm problemu erotycznego; stanem, który najbardziej zbliżał nas do idealnego posiadania, był stan kontemplacji obiektu pożądanego, stan niezaspokojonego pragnienia — pragnąc bowiem i podsycając to pragnienie widokiem przedmiotu naszych tęsknot, wyobrażamy sobie rozkosz ich spełnienia, rozkosz posiadania w postaci trwałej, najwyższej i najintensywniejszej, podczas gdy samo dostępne nam, normalne posiadanie, nie dając zaspokojenia, pozbawia nas tylko pragnień: będąc rzekomo punktem szczytowym, staje się w istocie momentem upadku, momentem fiaska. W posiadaniu kryje się zawód, w pragnieniu natomiast zawiera się stałe i najprawdziwsze posiadanie.
19:03
Najważniejsze, to nie nosić w sercu urazy.

January 28 2020

21:25
pozostaje komputer...
21:09
Boże, ale pusto i samotnie. Nie ma dokąd wracać. 

January 27 2020

14:26
Zimno. Wracam do łóżka. 
12:20
5711 82f6 460
Reposted bypaket paket
11:53
5525 4c83 460
11:50
Patola jak była tak będzie patolą.
11:35
Ksiądz nowy. Ciekawe czy będą pierdolić, żeby ino Paweł, mnij na tym internecie siedzioł. 
11:29
Dzisiaj kolęda. Zamieszanie gorsze niż u Kevina. A przecież nie o to chodzi. Tylko o spotkanie. Zawsze najważniejsze jest spotkanie i rozmowa. W warunkach codzienności, a nie jednodniowego udawania. 
11:25
Nazwijcie mnie wyrodnym, ale nie czuję żadnej przynależności z tym domem. Żadnej. Nie ma tu niczego mojego. Niczego o co warto się bić. 

January 25 2020

20:13
Gdzie jest mój anioł stróż?
18:04
9439 23c3 460
Filiżanka herbaty. Do jutra powinna wystarczyć. 
Reposted byhormezay-xcv-yniskowoluckashekdancingwithaghostalicemerryvairaCeluiQuiEstAimeGunToRunLanou
06:53
3714 06a2 460
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl