Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

21:52
8814 b4e2 460
zdjęcia ambiwalentne. 
Reposted byhormeza hormeza
21:15

Varius Manx - Wstyd

Codziennie uczę się nowych kłamstw. 
21:07
7696 2e16 460
Reposted fromonlyman onlyman viairbjarbirb irbjarbirb
21:01
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairbjarbirb irbjarbirb
20:58
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
20:53
8170 3792 460
Wojewoda
Reposted frompankamien pankamien viajottos jottos
20:49
5936 adaa 460
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
20:43
4866 6500 460
nie dla psa kiełbasa
Reposted fromEtnigos Etnigos viacelej celej
20:43
Staliśmy tak naprzeciwko siebie z opuszczonymi głowami - dwa światy sprzęgnięte wspólnym losem, a podzielone murem nieufności i lęku.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
20:28
Życie w przewlekłym osamotnieniu wygasza w człowieku zdolność i chęć do dzielenia się tym co przeżywa. Przestaje nawet zapamiętywać zdarzenia w których uczestniczył. Bo tak naprawdę doświadczamy po to, by się podzielić tym z innymi. Nie mając ochoty, umiejętności, i wiedzy o własnym życiu, próby rozmowy z człekiem samotnym stają się bardzo nieatrakcyjne, mozolne i toporne, czeba wszystko z niego wyciągać. Przez to też nie przyciąga ludzi do siebie, pogłębiając stan w jakim się dawno temu z jakiegoś pechowego powodu znalazł. 
Reposted bypomoorpiklibia
20:19
Lubię sobie wyobrażać wracając nocą samochodem, że wracam z nią. I dyskutujemy. 
Reposted byhormezakieruneknatarciacontigopomrukiokiemnieogarnieszimitacjeimtiredoflovingwithnobody
20:18
"Przebiegu ciąży nie można odroczyć. Nie istnieje droga powrotna ani możliwość spowolnienia biegu wydarzeń. Nieuchronne zbliżanie się porodu wywołuje czasami poczucie bezradności i utraty kontroli. Kobieta przeżywa strach, że zaczynają nad nią panować nieokiełznane dzikie instynkty. Czas nabiera szczególnego znaczenia - mija nieznośnie szybko i zarazem wlecze się nieznośnie powoli. Nieuchronne zbliżanie się porodu przypomina zbliżanie się śmierci. Strach kobiety przed śmiercią podczas porodu jest prastarym uczuciem - wyłania się nowe "ja", pozostawiając stare niczym zużytą skorupę."
Dana Birksted-Breen, "Doświadczenie matki niemowlęcia"

Reposted byhormeza hormeza
20:16
Nie można mierzyć się samemu z prawdą o sobie, bo wtedy właśnie najczęściej człowiek chce skoczyć i skończyć. A z drugiej strony  tylko zmierzenie się z prawdą o sobie rodzi nadzieję na jakąkolwiek zmianę. Więc wybór jaki jest każdy widzi. 
Reposted byaugustushormeza
20:05
Smutno mi wracać do domu. 
20:00
W wolnych chwilach czytam nekrologi
Reposted byhormeza hormeza
19:42
8615 0986 460
Reposted fromTamahl Tamahl viadjLangley djLangley
19:42
7291 534e 460
Fajnie się milczy w dobrym towarzystwie
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadjLangley djLangley

August 26 2019

17:27
7889 95d9 460
zanim buzie wykrzywi nieodwracalny grymas :)
17:01
7837 4f04 460
prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę
Reposted byfuckingspecialjanuschytruspenispenispenislolPaseroVirusZirconnodifferenceLuukkaczeresniawujcioBat
02:27
7371 0488
dobranoc
Reposted byGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl