Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

19:05
 nagabywać «natarczywie poprosić o coś lub zatrzymać kogoś niespodziewanie dla zapytania o coś lub nawiązania rozmowy»
Reposted bysilentlybitch silentlybitch
18:54
4211 5e64
Reposted byikarieternaljourneyHypothermia

October 05 2018

21:16
Bu, jak chujowo... ;(

September 21 2018

22:15
8188 3957 460
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.”
Jon Frederickson
Reposted byeternaljourneycelmaifrumosavantasianSapereAudejestnamdzisiajsmutnokostkarubikalittleburnlisiazupagabrynia

September 15 2018

22:30
mam ochotę się zabić

August 19 2018

22:42
"(...) Nie gniewaj się, że śniłam Ci się w złym humorze. To albo nie byłam ja, albo miałam się w tej formie śnić komu innemu" 

Wisława Szymborska Kornel Filipowicz, Najlepiej w życiu ma Twój kot. Listy.
17:20
6009 d64b 460

„Poczucie wartości może rozwinąć się tylko w atmosferze, w której indywidualne różnice są doceniane, błędy tolerowane, komunikacja jest otwarta, a zasady są elastyczne – atmosferze, która panuje w troskliwej rodzinie.”

Virginia Satir

Reposted byki-adibodyinthegardencyellisiazupa
06:24
****

tego nie widać
to rzadko wychodzi na zewnątrz

prawdziwa wersja człowieka

patrzy przez okno
lub leży na łóżku
między konaniem powolnym
a przyśpieszonym niejednostajnie marzeniem

i nie jest to jakaś niemoc
tylko wstyd
że nie umiało się dobrze tego rozegrać
że zabrakło sprytu
lub było o włos
od przejścia przez społeczną kontrolę jakości

ale przecież zwodowane statki też toną
Reposted byxwyczesanagitaraxfischikellaZoonk11Cannonballnekobasucalvadoslisiazupa

June 23 2018

08:07
4429 12cc 460

"Zofia Milska-Wrzosińska: ...wciąż trafiają się młodzi pacjenci, częściej chłopcy, niż dziewczyny z objawami lękowymi czy natręctwami. Zdarza się, że takie 17-18letnie dzieciaki wchodząc do kościoła mają objawy lękowe - boją się, że zaraz zemdleją, albo nie powstrzymają się i zaczną bluźnić, przeklinać postaci ze świętych obrazów. Są naprawdę przerażeni tym, że stracą kontrolę i „wszystko" - czyli ich grzeszność - wyjdzie na jaw. Przekazano im, że nie tylko masturbacja, ale nawet seksualne sny czy fantazje to grzech. Byli wychowani w tradycyjny sposób przez autorytarnych rodziców, nieprzygotowanych, by rozmawiać z dziećmi na temat emocji, cielesności, czy seksualności.

Agnieszka Jucewicz: Czyli ta młoda osoba ma zwykłe impulsy seksualne, czuje podniecenie i chce je rozładować...

ZMW: ...ale w jej przeżyciu oznacza to, że jest grzeszna, brudna, zła i sprzeniewierza się najważniejszym wartościom, które jej wpajano. Ciekawe, że to poczucie grzeszności jest charakterystyczne dla fazy dojrzewania, natomiast później, jeśli ludzie przestaną być bardzo zależni od rodzin pochodzenia, to w większości przypadków, nawet jako ludzie deklarujący katolicyzm, współżyją przed ślubem, albo stosują antykoncepcję, i to bez dużego psychicznego kłopotu. Choć niektórzy z tym domowym posagiem zostają."

Reposted byGunToRun GunToRun
08:03
4422 5387 460
"Oto, dlaczego deliberacje nad głupotą to zbrodnia. Deliberacje i polemiki podnoszą głupotę do rangi zagadnienia i potem różne miernoty robią na tym profesury."

Reposted byMakeMePurrverdantforceFelicja

June 12 2018

20:56
Szkoda, że jedni mogą sobie spać codziennie z kimś, a inni zawsze sami.
Reposted byniezwyyklasilentlybitch

May 21 2018

15:05
Dziękuję, choć to wspomnienie dotyczyło stycznia. Teraz niestety nie uczęszczam na żadną terapię. Ale dziękuję!
13:25
Haha, widziałem go kiedyś na plantach. I nawet obrzucił mnie taksującym spojrzeniem, choć chyba nie takim... :P

May 20 2018

21:46
Dobrze wiedzieć... A możesz powiedzieć jak wyglądają wtedy objawy takiego stanu? I czy coś Ci zalecili?
13:16
07:57
"Zdolność do tworzenia bliskich, międzyludzkich relacji jest jednym z filarów poczucia własnej wartości, które to poczucie również (jak potwierdzają liczne badania) łagodzi lęk związany ze świadomością śmierci." 
prof. Mario Mikulincer
Reposted bymaciekpeternaljourneyfistashetskyaura-lunarisitwillgetbetterlisiazupa
07:50
07:20
Łooo... nieźle. Ile z tych znajomości przetrwało próbę czasu? :)

May 19 2018

15:45
8732 7b9f 460
Reposted byMakeMePurrmaciekp
03:54
"tak będzie lepiej"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl