Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

08:07
4429 12cc 460

"Zofia Milska-Wrzosińska: ...wciąż trafiają się młodzi pacjenci, częściej chłopcy, niż dziewczyny z objawami lękowymi czy natręctwami. Zdarza się, że takie 17-18letnie dzieciaki wchodząc do kościoła mają objawy lękowe - boją się, że zaraz zemdleją, albo nie powstrzymają się i zaczną bluźnić, przeklinać postaci ze świętych obrazów. Są naprawdę przerażeni tym, że stracą kontrolę i „wszystko" - czyli ich grzeszność - wyjdzie na jaw. Przekazano im, że nie tylko masturbacja, ale nawet seksualne sny czy fantazje to grzech. Byli wychowani w tradycyjny sposób przez autorytarnych rodziców, nieprzygotowanych, by rozmawiać z dziećmi na temat emocji, cielesności, czy seksualności.

Agnieszka Jucewicz: Czyli ta młoda osoba ma zwykłe impulsy seksualne, czuje podniecenie i chce je rozładować...

ZMW: ...ale w jej przeżyciu oznacza to, że jest grzeszna, brudna, zła i sprzeniewierza się najważniejszym wartościom, które jej wpajano. Ciekawe, że to poczucie grzeszności jest charakterystyczne dla fazy dojrzewania, natomiast później, jeśli ludzie przestaną być bardzo zależni od rodzin pochodzenia, to w większości przypadków, nawet jako ludzie deklarujący katolicyzm, współżyją przed ślubem, albo stosują antykoncepcję, i to bez dużego psychicznego kłopotu. Choć niektórzy z tym domowym posagiem zostają."

Reposted byGunToRun GunToRun
08:03
4422 5387 460
"Oto, dlaczego deliberacje nad głupotą to zbrodnia. Deliberacje i polemiki podnoszą głupotę do rangi zagadnienia i potem różne miernoty robią na tym profesury."

Reposted byMakeMePurrverdantforceFelicja

June 12 2018

20:56
Szkoda, że jedni mogą sobie spać codziennie z kimś, a inni zawsze sami.
Reposted byniezwyykla niezwyykla

May 21 2018

15:05
Dziękuję, choć to wspomnienie dotyczyło stycznia. Teraz niestety nie uczęszczam na żadną terapię. Ale dziękuję!
13:25
Haha, widziałem go kiedyś na plantach. I nawet obrzucił mnie taksującym spojrzeniem, choć chyba nie takim... :P

May 20 2018

21:46
Dobrze wiedzieć... A możesz powiedzieć jak wyglądają wtedy objawy takiego stanu? I czy coś Ci zalecili?
13:16
07:57
"Zdolność do tworzenia bliskich, międzyludzkich relacji jest jednym z filarów poczucia własnej wartości, które to poczucie również (jak potwierdzają liczne badania) łagodzi lęk związany ze świadomością śmierci." 
prof. Mario Mikulincer
Reposted bymaciekpeternaljourneyfistashetskyaura-lunarisitwillgetbetter
07:50
07:20
Łooo... nieźle. Ile z tych znajomości przetrwało próbę czasu? :)

May 19 2018

15:45
8732 7b9f 460
Reposted byMakeMePurrmaciekp
03:54
"tak będzie lepiej"
03:48
03:41
pierwszym mini-celem jaki sam sobie wyznaczyłem podczas terapii na prośbę pani terapeutki było "zasypiać przed północą". próbowałem wymyślić coś w moim zasięgu.
03:29
wiecie że zawał w młodym wieku jest bardziej zabójczy niż ten w podeszłym? z wiekiem wykształca się sieć małych naczyń krwionośnych które dodatkowo mogą opóźnić zatrzymanie krążenia. czy coś w tym rodzaju.
03:24
hate, loneliness, anxiety, isolation, frustration, emptiness. overcome this, boi. 
03:15
Piąta nad ranem, pojawia się światło, wschód słońca. O tej porze też często przypomina mi się ten kardiochirurg co leczył na dyżurze przez ponad 24 godziny bez snu i zmarł na zawał.


Przebyłem noc właśnie i nikt mnie nie wita
nikt mi żaden nie mówi - bądź pozdrowiony
bądź na śniadaniu tako na wieczerzy
a sen niech cię ma między tym a tamtym

Przebyłem noc właśnie i nikt mnie nie wita
a pracowałem ciężko nad szukaniem
nad wyszukaniem tych bram nieśmiertelnych
tych bram zatraconych poszukując

Przebyłem noc właśnie i nikt mnie nie spyta
nikt mnie żaden nie spyta - jak ci się szło
jak też ci się szło przez czarne listowie

Przebyłem noc mówię i jestem zmęczony
nie odwiedził mnie faun ani anioł stróż
ani też najmniejszy robaczek świetlisty
Reposted byHeinous84 Heinous84
02:58
Mądrze wyłożył to co najważniejsze, dzięki. Moja terapeutka też mówiła o tym błędnym kole i potrzebie wyrobienia nowych nawyków. Jak go znalazłeś? 
02:52
Czasem cieszy mnie, że rozumiem filmiki po angielsku.
02:38
Play fullscreen
Online connections, purely online connections
may make you feel understood
may make you feel accepted
but they don't make you feel less lonely

there is no substitute for face-to-face in person human interaction.

Reposted fromstrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl