Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

15:38
3654 9b66 460
12:07
3532 ce5c 460
zesrałam się i śmierdzi. 
Reposted byduobix duobix
11:58
Czasem bardzo ciśnie mi się na usta, że chce mi się rzygać, chociaż wcale nie muli mnie w żołądku. Chce mi się rzygać do środka, od tego co mnie otacza. Od hipokryzji. Od tego wszystkiego. 
Reposted byniskowoxwyczesanagitarax
08:41
3366 a6bc 460
#problemchild
06:37
3204 f52a 460
Sama należałam do "subkultury nicminiepomoże&nicsięniedazrobić" i bardzo polecam z niej wyjść, bardzo się żałuje lat przebywania w niej.

Są naturalnie okoliczności, w których psycholog ani psychiatra nie pomogą:
- nie chcesz żeby pomogli
- jesteś tak głęboko przekonany, że nie są w stanie pomóc, że aż Ci się robi odwrotne placebo
- trafiasz na niekompetentne buły
- trafiasz na nieodpowiednią terapię
- pewnie jakieś jeszcze.

Stop it, get some help.

June 23 2019

22:24
po co właściwie ludzie łączą się w pary, biorą wzajemnie swoje narządy rodne do ust, później w jedne wkładają drugie. tyle potu się przy tym produkuje, hałasu, zmęczenia i brudu. ludzie się wtedy bakteriami dzielą, bardzo źle pachnął. przed i po trzeba się umyć. to jest takie obleśne i brudne. po co to się robi? to obrzydliwe i nieczyste. jak to komuś może sprawiać przyjemność? brzydzę się sobą że kiedyś to robiłam. nie chcę już nigdy więcej. to uwłacza ludzkiej godności jako gatunkowi. wszystko jest obślinione, przepocone, śmierdzące, w ejakulacji i w lubrykacji. nogi, cycki, włosy, nawet stopy. na własną prośbę wkładają sobie to w różne dziwne miejsca dotykają się nawzajem. 
chce umrzeć
Reposted fromdjLangley djLangley
06:17
2082 2da7
Kiedyś to były wakacje, nie to co teraz...
Reposted bybeltanegreywolfverdantforce
06:12
umyłam okna, posprzątałam całe mieszkanie, nakarmiłam kota, wyniosłam 3 worki śmieci, posegregowałam kosmetyki i zabawki. jeszcze tylko się umyję i mogę umierać.
Reposted fromdjLangley djLangley
06:12
brzydzę się seksem
Reposted fromdjLangley djLangley
06:12
całe życie w poczuciu winy. tylko rośnie i rośnie i rośnie.
Reposted fromdjLangley djLangley
06:11
zmęczenie 

zmęczenie
najpłytszy sen
w niewygodnej pozycji
chociażby stojąc
lub z wyciągniętymi ramionami
w stronę pragnień
stojących parami
targanych nienasyceniem
dokuczliwym szczególnie
w godzinach popołudniowych
i w wieczornym słodzeniu herbaty

zmęczenie
jak noc 
bez nieba i czerni

June 21 2019

22:31
wyleczmy się i umrzyjmy razem. najważniejsze, że będziemy razem.
Reposted fromdjLangley djLangley
18:59
Chujowo się czuję, kolega uświadomił mi kim mógłbym być, gdybym nie był tak spierdolony.
18:52
1015 56cf 460
18:50
Ja pierdole. Jestem zerem zer. 
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo
18:31
Ludzie to potrafią być takie świnie, że mnie to tak wkurwia, że nie mogę kurwa myśleć.
Reposted byGunToRunwishyouwereherelisekchytrusekszyderadoope
18:18
"Od najmłodszych lat wyrastamy w przekonaniu, że udać się nam musi, że projekt, którym jest nasze indywidualne życie, winien za wszelką cenę spełnić jakieś określone parametry, że – mówiąc wprost – zobowiązani jesteśmy odnieść taki czy inny sukces.
Dlatego też kultywujemy w sobie to przekonanie: że nam się musi udać.

I często płacimy za to ogromną cenę.

Bo nieustannie lękamy się, że jednak się nie uda. A kiedy się faktycznie nie udaje – postrzegamy siebie jako niepełnowartościowych, wybrakowanych, przegranych, gorszych niż inni.

Tymczasem kiedy bez tych wszystkich wyidealizowanych obrazków ludzkiego życia i ludzkich relacji – obecnych chyba wyłącznie w poradnikach – przyjrzymy się, jak naprawdę one wyglądają, zobaczymy, że wszyscy dookoła bezustannie ponoszą porażki, nie realizują założonych celów, przegrywają w wyścigu, doświadczają tragicznych wyborów, wikłają się w skrajnie splątane relacje i sytuacje, a na końcu umierają nieszczęśliwi oraz niespełnieni, niekiedy znienacka, niekiedy po długiej chorobie, niekiedy zaś z własnej ręki".

Tomasz Stawiszyński, Możemy sobie nie poradzić
Reposted byfiurkaendotermicznasanitashwaitingRuda-Shutyszydera
17:31
10:25
9991 94c3 460
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viadjLangley djLangley
10:25
4622 4cda
Reposted fromlordsoth lordsoth viadjLangley djLangley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl