Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

22:22
Jak brzmi wystarczający powód by się z kimś zobaczyć?
07:33
"Załapałbyś się do jakiego aktorstwa, do szkoły. Jak ta Emilia. Ty byś się nadał".
"Nie z takim nosem. Poza tym Emilia się nadaje, a ja już jestem dziod".

November 15 2019

20:33
Największą rozrywką jest wzięcie kąpieli.
Powrót do normy. 
Reposted byhavingdreamsensomme
20:22
od powiadomienia, do powiadomienia.
nie spuszczam wzroku. 
20:18
Niewykształcenie zmysłu dotyku jest w skutkach podobne do niewykształcenia zmysłu wzroku i słuchu. 
19:22
Chce mi się płakać.
Męczę ten wieczór strasznie.. 
Reposted byxwyczesanagitaraxheavencanwaitniedonaprawienia12czerwcapodchmurami
18:36
Chciałem sobie pośpiewać na smule, ale aplikacja nie działa. 
18:32
ech...
08:25
Miłość zaczyna się od miłości. 
Reposted byhormeza hormeza
08:24
Najgorzej gdy w pracy złapie cię uciążliwa erekcja. 

November 14 2019

23:39
"są tacy co są zawsze u siebie
i są tacy co są wszędzie obcy".
Reposted byheavencanwait heavencanwait
23:38
"Nigdy" to bardzo długo, lecz mam nadzieję że czekanie się opłaci. 
23:36
Na tajemnicze zjawisko garnięcia się niektórych kobiet do impotentów wpływ może mieć dziewięć czynników. Po pierwsze: nadzieja. Po drugie: jałowa subtelność, ale subtelność. Po trzecie: żałobnie przedłużające się pieszczoty, ale pieszczoty. Po czwarte: możliwość przypadkowego, sporadycznego i pełnego męczeństwa orgazmu, ale orgazmu. Po piąte: ambicja. Po szóste: ciekawość albo wola uczestniczenia w eksperymencie. Po siódme: psie oddanie nieszczęśnika. Po ósme: życiowo wygodna chęć rekompensowania przez nieszczęśnika cielesnych strat w dziedzinach takich, jak finanse, podarki itp. Po dziewiąte: perwersja. 
Jerzy Pilch

November 13 2019

22:03
Pytam grzecznie z ciekawości "czy jesteś w Krakowie"?
A ona na wszelki wypadek dodaje "tak, z Kubą".
Pewnie jestem przewrażliwiony i zmęczony dlatego mnie to tak irytuje. 

21:59
5863 30a6 460
Edvard Munch, Pocałunek, 1895
Reposted bycathilliumnotyourstrawberrycallaslottibluebell
21:57
5862 51ac 460
Emanuel Vigeland, "Życie"
Reposted bypsygateexistentializzy13violinzzsatisfactory
21:16
Mam, Kasia ma męża. Więc moje zachowanie byłoby nie ma miejscu. Od 8 dni nie regulowałem poziomu hormonu i stąd to dzikie pragnienie dotyku.. jutro mam nadzieję będzie już lepiej. 
21:11
7593 8478 460
Reposted fromnutt nutt viastrzepy strzepy
20:38
4961 3bb9 460
za każdym razem. dlatego trzeba znać swoje miejsce. 
16:13
Można zarzucić mi brzydotę, ale nie to że jestem zły wobec innych ludzi. Naprawdę się staram. 
Reposted byxwyczesanagitaraxZoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl