Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

00:36
Nigdy nie przekroczyłem żadnej linii i na chodnikach i w relacjach. gloria gloria castrate. 

October 16 2019

21:54
Źle się czuję. 
21:54
Zazdroszczę np. jak ona jest sopranistką, a on dźwiękowcem. Albo on dyrygentem, a ona wiolonczelistką. 
21:50
Myślę że cudownie byłoby mieć dziewczynę która potrafiłaby posłuchać a może i zachwycić się czasem prawosławną muzyką cerkiewną. 

21:43
Samotność ma taki plus, że można głośno przesłuchać serię przepięknych chóralnych koncertów Dmitrija Bortnianskyego i nikt nie powie żeby już wyłączyć to gówno, albo przełączyć na The voice of Poland. 
21:36
Brak choćby jednego przyjaciela. 
21:29
Jak wiele w waszym otoczeniu znajduje się osób, z którymi w dowolnej chwili możecie wyjść i porozmawiać na poważne tematy czy zwierzyć się z nurtujących was problemów, dotyczących pieniędzy, zdrowia, pracy czy emocji?
18:18
nieboga
1. «osoba budząca współczucie»
2. daw. «ukochana kobieta»

October 15 2019

18:59
"a jednocześnie umiejętność konfrontowania destrukcyjnej natury ich zachowań"

Akty nałogowe nie mają charakteru destrukcyjnego — są naturalną potrzebą zachowania kontroli nad własnym afektem: uczuciami oraz ogólniej nad życiem. Destrukcyjny rezultat jest tylko efektem ubocznym zachowań nałogowych i wynika z tego, że kompulsje, które są częścią składową aktów nałogowych bardzo ciężko powstrzymać tylko poprzez racjonalizację działań osób uzależnionych.

Źródło:

Dodes, L. M. (2003). The heart of addiction: a new approach to understanding and managing alcoholism and other addictive behaviors. New York: Quill.

Mit 3: If you have an addiction you are self-destructive [Jeśli jesteś uzależniony, stosujesz działania autodestrukcyjne]
Reposted byagatiszka agatiszka
18:53
"Całuję ciepło i pozdrawiam"
18:35
Czerna jesienią jest najładniejsza. 
Jest ktoś z Czernej?

October 14 2019

18:54
Albo takie uczucie jak w piątek, gdy idąc na koncert kobiety zlustrowały mnie spojrzeniem od góry do dołu. To przez ten golf i marynarkę, ale sam fakt że ktoś odwrócił uwagę od swoich myśli, od telefonu. Żeby spojrzeć na mnie w ten atrakcyjny sposób. Coś niebywałegoo. A ludzie piękni, mając na co dzień, przy każdym spacerze i wyjściu do sklepu takie potwierdzenia swojej wartości, jak mogą znajdować czas na dołowanie się? Nie rozumiem.  
Reposted byhormeza hormeza
18:34
Wspaniałe dziś niebo. Takie samo jak wtedy.
Tyle nocy przegadaliśmy. Można powiedzieć, że wyciągała mnie na spacery - u mnie w domu w żadnym miejscu telefony nie mają zasięgu, więc włóczyłem się nocą po polach z jej głosem przy uchu. Patrzyłem na wielką niedźwiedzicę i słuchałem jak mijał jej dzień. To było takie życiodajne... Dziś zostało mi tylko jej imię na ustach, które patrząc w gwiazdy, wypowiadam z tym samym uczuciem. 
Reposted bypoisonedivy poisonedivy
17:12
I jeszcze podzieliła mi się na ucho tym, że uświadomiła sobie że nie umie wysiedzieć w jednym miejscu bez kręcenia się. Bardzo ją ta myśl rozbawiła. urocze. 
Reposted byhormezaWhiltierna
16:40
Jestem dumny. Trzymaj taki kurs. :)
16:35
2384 7135 460
Bądź dla siebie miły, bo kto jak nie ty... 

Jak często prowadzisz takie rozmowy?
Reposted bybountyhunterhormezapasibrzuchJessSilenteThe1995

October 13 2019

21:53
Żeby nie czuć tego dysonansu, gdy ktoś traktuje cię jak człowieka równego sobie.. 
21:09
Spytała czy ja maluję. 
I zrobiła mi miejsce obok siebie.
To było mega. 
Reposted byusunto usunto
06:37
"Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia".
Antoni Kępiński
Reposted bygriberagatiszkacompletelydifferentnyaakopodkreslajmnieupintheskyhormezafreewayitsokayhereyesWhiltiernaniskowoheavencanwaitKejstynacelmaifrumos
04:32
8653 4492 460
Reposted fromteijakool teijakool viadjLangley djLangley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl